Παρακαλώ συμπληρώστε με ελληνικούς χαρακτήρες όπου είναι δυνατόν.

υποχρεωτικό *
υποχρεωτικό *
υποχρεωτικό *
υποχρεωτικό *
υποχρεωτικό *
υποχρεωτικό *
υποχρεωτικό *
υποχρεωτικό *
υποχρεωτικό *
υποχρεωτικό *
υποχρεωτικό *
υποχρεωτικό *
Φωτογραφία πορτρέτου - ελάχιστο 867 x 1300 pixels. Άσπρο φόντο, χωρίς επικαλύψεις στο πρόσωπο.

Για ολοκλήρωση εγγραφής, άτομα κάτω των 18 ετών θα πρέπει απαραιτήτως να επισυνάψουν το έντυπο Δήλωσης Γονικής Συναίνεσης πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον κηδεμόνα τους.

Πληροφορίες Διαγραφής από Μητρώο Φιλάθλου