Διεύθυνση

Λεωφ. Μακαρίου Αθλητικού Κέντρου, Έγκωμη,
2400, Ταχ. Θυρ.: 24804,
1304 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 22-897000