ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Για τους σκοπούς ενημέρωσης και πληροφόρησης τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@sportskoa.org.cy με θέμα Διαγραφή από το Μητρώο Κάρτας Φιλάθλου.

Το αίτημα σας θα τύχει επεξεργασίας και αφού επιστρέψετε στον Οργανισμό την κάρτα που σας έχει δοθεί ή/και να διαγράψετε από το κινητό σας την εφαρμογή της κάρτας φιλάθλου.

Άτομα που ζητούν διαγραφή από το Μητρώο Κατόχων Κάρτας Φιλάθλου δικαιούνται επανεγγραφή στο Μητρώο με την παρέλευση 6 μηνών